เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560

ทุนการศึกษาเรียนฟรี 88 ทุน

โรงเรียนแจกทุนเรียนดี นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป พร้อมทั้งมีพฤติกรรมดีเรียนฟรี 1 ภาคเรียน ไม่ใช่ทุนต่อเนื่องแต่ขึ้นอยู่กับผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

โรงเรียนมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองโดยจะได้รับรายเดือนเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เดือนละ 2,200 บาทต่อเดือน

หอพักฟรี 1 ปีการศึกษา

โรงเรียนมีบริการหอพักให้นักเรียนที่บ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนได้อยู่ฟรี 1 ปีการศึกษา

ฟรีชุดนักเรียนและหนังสือเรียน

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกคนจะได้รับชุดนักเรียนและหนังสือประกอบการเรียนตลอดปีการศึกษา 3 ปี

รับฟรี Flash Drive 1 GB

โรงเรียนขอมอบ Flash Drive 1 GB ให้กับนักเรียนชั้นปี 1 ทุกคนเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียน

ฝึกงานกับสถานประกอบการ

เรียนรู้และนำประสบการณ์การเรียนไปใช้งานจริง ได้ฝึกงานกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง


Hightech News : ข่าวกิจกรรม

งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2560

งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปีท่องเที่ยววิถีไทยพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงแสง เสียง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 19/2559

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์Eco run หรือ Eco Mileage Cahllenge เป็นการแข่งขันประดิษฐ์คิดค้นยานยนต์ประหยัดพลังงาน บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมที่ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องก้าวสู่ปีที่ 19 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมทักษะด้านวิศกรรมยานยนต์ และประดิษฐ์คิดค้นยานยนต์ประหยัดพลังงาน ให้กับเยาวชนไทยในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการทำงานเป็นทีม ร่วมกันท้าทายพลังความคิด พิชิตสุดยอดความประหยัด ที่จะได้พิสูจน์ว่า น้ำมัน 1 ลิตร จะวิ่งได้ไกลแค่ไหน