รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559

ทุนการศึกษาเรียนฟรี 88 ทุน

โรงเรียนแจกทุนเรียนดี นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป พร้อมทั้งมีพฤติกรรมดีเรียนฟรี 1 ภาคเรียน ไม่ใช่ทุนต่อเนื่องแต่ขึ้นอยู่กับผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

โรงเรียนมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองโดยจะได้รับรายเดือนเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เดือนละ 2,200 บาทต่อเดือน

หอพักฟรี 1 ปีการศึกษา

โรงเรียนมีบริการหอพักให้นักเรียนที่บ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนได้อยู่ฟรี 1 ปีการศึกษา

ฟรีชุดนักเรียนและหนังสือเรียน

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกคนจะได้รับชุดนักเรียนและหนังสือประกอบการเรียนตลอดปีการศึกษา 3 ปี

รับฟรี Flash Drive 1 GB

โรงเรียนขอมอบ Flash Drive 1 GB ให้กับนักเรียนชั้นปี 1 ทุกคนเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียน

ฝึกงานกับสถานประกอบการ

เรียนรู้และนำประสบการณ์การเรียนไปใช้งานจริง ได้ฝึกงานกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง

Hightech News & Event